สมัครอบรมตัวแทนสิทธิบัตร

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร หลักสูตรตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 27
อบรมระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 29 มีนาคม 2567
รับสมัครระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2567
1094
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร หลักสูตรตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 26
อบรมระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 29 พฤศจิกายน 2566
รับสมัครระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 6 ตุลาคม 2566
3617
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการสิทธิบัตรอย่างมืออาชีพ (Patent Professional) รุ่นที่ 2
อบรมระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 29 กุมภาพันธ์ 2567
รับสมัครระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 31 มกราคม 2567
1340
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการสิทธิบัตรอย่างมืออาชีพ (Patent Professional) รุ่นที่ 1
อบรมระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 8 กันยายน 2566
รับสมัครระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - 20 สิงหาคม 2566
3890
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร หลักสูตรการบริหารจัดการสิทธิบัตรอย่างมืออาชีพ (Patent Professional) รุ่นที่ 0
อบรมระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 2 มิถุนายน 2566
รับสมัครระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 2 มิถุนายน 2566
2776
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร หลักสูตรตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 0
อบรมระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 2 มิถุนายน 2566
รับสมัครระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 2 มิถุนายน 2566
2930